Asianhallinnan (Tweb) kokopäivän kestävä huoltokatko siirtyy

Keskiviikoksi 30.11.2016 ilmoitetty huoltokatko siirtyy alkuvuoteen 2017. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähemmin. ********* Huoltokatkon aikana päivitetään sekä asianhallintaa että siihen liittyvää rajapintaa. Katkon aikana Asioiden avaaminen, asiakirjojen laatiminen ja käsittely Twebissä ei ole mahdollista. ELMO- työpöydällä olevat Sähköinen asiointi -vimpaimen sekä vapaavalintaiset Asianhallinnan valmishaku -vimpaimet eivät toimi. Päivitys vaikuttaa myös asiakirjojen näkyvyyteen henkilöstöintraan linkitettyihin asiakirja- ja asian valmishakuihin sekä […]

Jatka lukemista

Tweb koulutukset syksyllä 2016

Projektihenkilöstölle, erityisesti projektipäälliköille ja –sihteereille järjestetään asianhallinnan koulutus 6.9.2016 klo 14.00-15.30.  Projektilaskennan ohjeistuksen mukaisesti projektien ja hankkeiden tulee tallentaa projektiasiakirjansa myös sähköisesti asianhallintaan. Projektipäällikkö vastaa asianmukaisesta asiakirjahallinnosta koko projektin ajan. Asianhallinnan työpajassa tallennetaan projektin asiakirjoja asialle. Twebin perusteita käydään lävitse 20.9.2016 klo 8.30-10.00 koulutuksessa. Opettelemme asiakirjan laatimista ja niiden eteenpäin lähettämistä. Pohditaan myös, mitä saapuneille toimeksiannoille […]

Jatka lukemista

Vuoden 2014 sitä vanhemmat Tweb -asiakirjat tulee merkitä valmiiksi

Kun asiakirjan käsittely päättyy ja siihen ei tehdä enää muutoksia, se on hyväksytty ja/tai allekirjoitettu, merkitään se valmiiksi. Vuoden 2014 ja sitä vanhemmat Twebiin laaditut asiakirjat tulee merkitä valmiiksi, jotta järjestelmä voi laskea automaattisesti sekä asiakirjan säilytysajan että salassa pidettävien asiakirjojen salassa pitoajan. Tarkista Omat asiakirjat– kansiostasi, onko sinulla keskeneräisiä asiakirjoja ja merkitse ne tarvittaessa valmiiksi. Ohjeita […]

Jatka lukemista

Asiakirjojen ja asioiden nimeäminen Twebissä – ICT-palvelut ja LIKE

Asian- ja asiakirjahallintaan (Tweb) laadittavissa asiakirjoissa ja asioiden otsikoissa käytetään yksikköä tai tukipalvelua yksilöivää loppumerkintää. Ko merkintä helpottaa mm. asioiden ja asiakirjojen valmishakuja ja selaamista sekä Twebissä että ELMO-työpöydän asianhallinnan valmishaut -vimpaimessa. Tietohallinnon nimenmuutoksen myötä ICT-palveluiden asioissa ja asiakirjojen nimissä käytetään jatkossa merkintää (JAMK/ICT-palvelut). Takautuvasti merkintää ei tarvitse korjata, haut huomioivat jatkossa molemmilla tavalla tehdyt asiakirjan nimeämiset. […]

Jatka lukemista

JAMKin asiakirjapohjat Twebissä ja Word 2013- malleissa

JAMKin logomuutoksen myötä viralliset asiakirjapohjat on päivitetty sekä Twebiin että Word 2013- malleihin. Asiakirjahallinnassa aiemmin laadittua asiakirjaa ei tulekäyttää uudelleen  Tee kopio-toiminnalla. Tämä toiminto kopioi vanhan asiakirjapohjan. Jotta uusi asiakirjapohja saadaan käyttöön, seuraavat asiakirjat tulee laatia uutena asiakirjana Luo asisakirja-toiminnolla. Tämän jälkeen kopioi-toimintoa voi jälleen käyttää. Yksityiskohtaisemman ohjeen löydät ohjeesta  Tweb-mallipohjien käyttö asiakirjahallinnassa. Word 2013 -malleissa on […]

Jatka lukemista

Twebin uudet ominaisuudet

Asian- ja asiakirjahallinnon järjestelmän Twebin päivityksen yhteydessä toiminnallisuuksiin tuli muutamia muutoksia. Tärkeimpänä uudistuksena on se, etteivät julkiselle pääasiakirjalle määritetty katselijanoikeus Kaikki-ryhmälle enää periydy salassa pidettävälle liitteelle. Myös liitteiden laatimista on pyritty helpottamaan. Nyt liitteen voi luoda suoraan pääasiakirjan Suhteet-välilehdeltä. Asiakirjaa kopioitaessa voidaan samalla kopioida liitteet uuteen asiakirjaan. Tämä helpottaa esimerkiksi esityslistan muokkaamista pöytäkirjaksi. Tarkempi listaus […]

Jatka lukemista