Etäkäyttöpalvelut

EtäkäyttöJAMKin tietojärjestelmät on eristetty internetistä vain halutun liikenteen sallivalla palomuurilla. Etätyöskentely eli työskentely JAMKin verkon ulkopuolella on kuitenkin mahdollista.

Edellisten lisäksi tarjolla on useita muitakin palveluita, jotka ovat käytettävissä myös JAMKin ulkopuolelta joko kirjautumisen jälkeen tai täysin vapaasti.