Langattomat WLAN-verkot

JAMKilla on lähes koko kampusalueen kattava langaton WLAN verkko (Wireless Local Area Network). Langaton verkko on pääsääntöisesti optimoitu toimimaan neukkareissa, auditorioissa ja muissa julkisissa tiloissa.

Kiinteissä työpisteissä suosittelemme ensisijaisesti käyttämään kiinteää verkkoyhteyttä. Myös luokkatiloissa ja auditorioissa on suositeltavaa käyttää kiinteää verkkoyhteyttä opetus- ja esitystilanteissa, verkkopiste löytyy luokkatiloissa yleensä opettajan pöydältä.

Käytettävissä olevat verkot

JAMKin WLAN-verkko on avoin, käytössä on sekä 2.4GHz verkkoja että 5GHz verkkoja. Langattomat verkot on nimetty seuraavasti

 • JAMK -niminen verkko 802.11b/g 2.4GHz
 • JAMK-N -niminen verkko 802.11n 5GHz

Lisäksi joissain tiloissa on tilakohtaisia langattomia verkkoja, mitkä on nimetty tilan mukaan.

Taustatietoja

 • WLAN-verkot on toteutettu 802.11b/g/n standardin laitteilla
 • Yhteensopivia 802.11b, 802.11g ja 802.11n standardeja tukevien päätelaitteiden kanssa
 • Verkko-osoitteet jaetaan DHCP:llä

Kuuluvuusalueet

WLAN verkko on käytettävissä lähes kaikkialla JAMKin käytössä olevissa tiloissa ja kuuluvuusaluetta laajennetaan/muutetaan tarpeiden mukaan. Jos huomaat, että langaton verkko ei toimi jossakin JAMKin kampuksella tai havaitset ongelmia, ota yhteyttä Helpdeskiin.

Tietoturva

Tukiasemien WEP-salaus ei ole käytössä, joten liikenteen salaustarpeeseen suositellaan esim. SSH ja SSL -yhteyksiä kuten muuallakin verkossamme.

Määritelmiä (Valtionhallinnon tietoturvasanasto, VAHTI 8/2008)

 • WEP (Wired Equivalent Privacy) IEEE 802.11b –standardissa määritelty turvaton WLAN-verkon suojausmenetelmä
 • SSH (Secure Shell)
  ”Suomessa kehitetty suojattu yhteyskäytäntö, perustuu viestin salaamiseen satunnaisella symmetrisellä kerta-avaimella, joka lähetetään vastaanottajalle tämän julkisella avaimella salattuna. Vastaanotettaessa avataan ensin avain, sitten viesti.”
  JAMKin työasemilla turvallista SSH-yhteyttä varten on PuTTY-asiakasohjelmisto.
 • SSL (Secure Sockets Layer)
  ”Netscape-yhtiön kehittämä yhteyskäytäntö, jossa salaista avainta
  käyttämällä luodaan turvallinen tiedonsiirtoyhteys TCP/IP-verkossa SSL:n pohjalta on kehitetty nykyään käytettäväksi suositeltava TLSstandardi. SSL/TLS-käytäntöä vaativan web-sivun tunnus alkaa ””https:””.”