Tietosuojaselosteet

EU -tietosuoja-asetus (2016/679) ja Henkilötietolaki (523/1999) sääntelevät henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja koskee sekä julkisia että salassa pidettäviä henkilötietoja, joita saa käsitellä vain laissa säädetyin edellytyksin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään. Jokaisesta hankittavasta palvelusta tai järjestelmästä, jossa käsitellään henkilötietoja on laadittava tietosuojaseloste ja informoitava henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. JAMKissa käytetään tietosuojaselostetta, jossa rekisteriselosteeseen on yhdistetty rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus. Tieteellistä tutkimusta varten ylläpidetyistä henkilörekistereistä voidaan tehdä yksityiskohtaisempi rekisteriseloste.

Tarkastusoikeus

Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös kirjallisesti. Sinulla on myös oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa.  Lisätietoa rekisteröidyn tarkastusoikeudesta Tietosuojavaltuutetun sivustolla.

JAMKissa käytetään Tietousojavaltuutetun toimiston laatimia lomakkeita tarkstus- ja korjauspyyntövaatimuksissa.

JAMKin tietosuojaselosteet