Tietosuojaseloste – Asiakasrekisteri (Jamk)

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679

Päivitetty 8.8.2019

1 Rekisterin nimi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakasrekisteri (asiakashallintajärjestelmä)

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

 • Rekisteristä vastaava johtaja: Vararehtori, tutkimus
 • Prosessista vastaava ja rekisterin yhteyshenkilö: Viestintäjohtaja
 • etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito, eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyvän asiakastiedon tallentaminen, TKI-hankkeisiin liittyvien sidosryhmien ja asiakkuuksien hoito sekä koulutus- ja palvelutuotteiden markkinointi ja myynti

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot:

Pakolliset tiedot

 • Nimi
 • Yrityksen y-tunnus ja toimiala
 • Osoite
 • Kotikunta
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Suostumukset

Vapaaehtoiset tiedot:

 • Kansalaisuus
 • Organisaatio
 • Toiminimike

Rekisteröidyt ryhmät:

 • Potentiaaliset henkilö- ja organisaatioasiakkaat
 • Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot
 • Yhteyshenkilöt em. organisaatioissa
 • Asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet

6 Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimus ja rekisteröidyn suostumus. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä pääkäyttäjään tai peruuttamalla sen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, muista tietojärjestelmistä sekä kolmansilta osapuolilta.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalisesti kerättävää aineistoa.

Järjestelmään pääsy on rajattu Jamkissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Kaikki palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy sallitaan vain ylläpitäjille.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia ei tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.