ASIO suljettiin 1.4.2020

ASIOn käyttöoikeudet on poistettu henkilökunnalta tunnistettuja poikkeuksia lukuun ottamatta 1.4.2020 alkaen. Tunnistetuille poikkeuksille on lähetetty sähköpostia rajattujen käyttöoikeuksien säilymisestä. ASIOon ei voi tehdä enää muutoksia, vaan tarvittavat muutokset tehdään takautuvasti Pepissä toukokuussa.

Opiskelijat pääsevät katsomaan omia tietojaan, mutta eivät voi esim. tehdä muutoksia tietoihinsa tai ilmoittautua kursseille. Muutosten tekeminen on estetty kaikilta, joten opettajat eivät voi tehdä suoritusmerkintöjä ASIOon, vaan suoritukset tehdään takautuvasti toukokuussa.

Suurin osa henkilökunnasta ei pääse kirjautumaan ASIOon, mutta opiskelijapalvelut, kansainvälisyyspalvelut, opinto-ohjaajat ja koulutuskoordinaattorit ovat saaneet rajatut oikeudet tarkistaa tietoja tarvittaessa.

Lisätietoja Pepin käyttöönoton vaikutuksista Elmo-opiskelijaintrassa ja Elmo-intrassa