AV-palvelut

JAMKin tietohallinnon tarjoamat audiovisuaaliset palvelut tukevat monipuolisesti opetusta ja työskentelyä. Käytettävissä ovat modernit ja helppokäyttöiset välineet ohjelmistoineen, joiden käyttöön tarvittaessa saa tukea. Tällä hetkellä palveluitamme ovat:

  • etäluennot ja verkkokokousten toteuttaminen
  • verkkovideot ja podcastit (tuottaminen ja jakaminen)

Seuraavassa ovat kuvaukset palveluista ja ohjeet niiden käyttämisestä.

Etäluentojen ja verkkokokousten toteuttaminen

JAMKissa etäluentoja ja verkkokokouksia suositellaan toteutettavan ensisijaisesti Lync-viestijärjestelmän avulla. Lisäksi pääkampuksella on käytettävissä  videoneuvottelutila, joka varataan tilavarausjärjestelmän kautta.

Rajakadulla, Dynamolla ja Tarvaalassa on myös liikuteltavia videoneuvotteluvaunuja, joita voidaan tarvittaessa siirtää rakennusten sisällä eri paikkoihin. Näiden varauspyynnöt tehdään toistaiseksi Helpdeskin kautta.

Verkkovideot ja podcastit

Tuottaminen

Verkkovideoiden ja podcastien tuottaminen tapahtuu ensisijaisesti omatoimisesti. Henkilökunnalle on tarjolla myös videokuvauspalvelua, siitä ja sen tilaamisesta lisätietoja löydät Elmosta.

Pääkampuksella sijaitsevassa Studiossa (R35A102) on mahdollista tuottaa video- ja äänimateriaalia opetus- ja tiedotuskäyttöön. Lisätietoja saa yksiköiden verkkopedagogiikan suunnittelijoilta tai sähköpostitse av-palvelut@jamk.fi.

» Katso Studion esittely.

Jakelu

JAMKissa on mahdollista jakaa opetus- ja tiedotusmateriaalia verkkovideoiden ja podcastien muodossa Moniviestimen kautta. Suorien lähetysten ja julkaistujen videotallenteiden katseluun tai podcastien kuunteluun ei tarvita tunnuksia. Katseluoikeuksia on mahdollista rajoittaa polkuavaimen avulla. Julkaisutarkoituksissa Moniviestimeen kirjaudutaan haka-kirjautumisen kautta. Julkaisuoikeuden ja ohjelmasivun saa tilattua palvelupyynnön kautta (AV-palvelut).

Myös Optimassa on työkalut video- ja äänileikkeiden tallennukseen ja jakeluun. Leikkeen pituus voi silloin olla maksimissaan 30 minuuttia, ja nauhoitus on mahdollista tehdä tietokoneeseen liitetyllä web-kameralla tai mikrofonilla. Tallenteen tekijä määrittelee Optiman hallintatyökaluilla, kuka tallennetta saa katsella Optiman sisällä.

Videotallenteen käyttölupa

Vierailijoiden pitämien luentojen videointiin tarvitaan lupa. Luennon järjestäjä / kuvauksesta vastaava yksikkö huolehtii käyttölupa-lomakkeen antamisesta luennoitsijalle ennen luentoa. Täytetty ja allekirjoitettu lupalomake palautetaan av-palvelut/tietohallinto.
Videotallenteen käyttöluvat ovat Elmo-intrassa ja tallennetaan Twebiin, lisätietoja antaa av-palvelut@jamk.fi.

Määritelmiä ja ohjeita

  • Etäluento: luennoitsija voi olla fyysisesti toisaalla kuin opiskelijaryhmät. Käytettäviä järjestelmiä ovat esim. Zoom, videoneuvottelu ja Moniviestin.
  • Moniviestin julkaisukanava monimediaisille verkkoaineistoille.
  • Podcast: tilauspohjaista äänitiedostojen julkaisua verkossa (Wikipedia)
  • Verkkokokous: osallistujat osallistuvat kokoukseen verkon välityksellä omilta työpisteiltään verkkokokousjärjestelmän esim. Zoomin avulla.
  • Verkkokokousjärjestelmä Zoom (mahdollistaa samanaikaisen työskentelyn verkossa)
  • Verkko-opiskelu
  • Verkkovideo: videojakelu verkon välityksellä
  • Videoneuvottelu: kahden tai useamman paikan välistä reaaliaikaista kaksisuuntaista audiovisuaalista viestintää, jossa käytetään H.323 tai SIP-standardin mukaisia laitteita tai ohjelmistoja. Pääsääntöinen käyttötarkoitus pienryhmien välinen neuvottelu, jossa tarvitaan hyvää kuvan- ja äänen laatua. Tästä lisää VideoFunetin sivuilla.