Esteettömyys

Verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien esteettömyys JAMKissa

Julkisia verkkosivustoja rakentaessa (www.jamk.fi, http://blogit.jamk.fi, http://oppimateriaalit.jamk.fi) on pyritty tekniseen esteettömyyteen. Myös sivustojen sisällöissä pyritään esteettömyyteen.

JAMKin julkinen verkkosivusto on suunniteltu mahdollisimman esteettömäksi ja käytettäväksi kaikille käyttäjille. Sivupohja on rakennettu XHTML 1.1 DTD standardin mukaisesti, W3 accessibility guidelines -ohjeistuksen pohjalta, joka mahdollistaa tuen mm. mobiili- ja tekstiselaimille. Kyseisillä selaimilla on mahdollista myös ohittaa navigaatio ja siirtyä suoraan sisältöön.

Opiskelijahallintajärjestelmä ASIO ei ole teknisesti täysin esteetön, mutta teknistä esteettömyyttä on parannettu merkittävästi viime vuosina.

Täydennyskoulutusten sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän teknistä esteettömyyttä ei ole testattu. Sisällöissä pyritään esteettömyyteen.

Verkko-oppimisympäristö Optiman esteettömyyttä on testattu keväällä 2009. Optima ei saavuta esteettömyyden vähimmäistasoa (WCAG). HTML koodi ei ole validia. Optima ei toimi ilman JavaScriptiä ja vaatii paikoitellen myös Java-tuen. Verkko-oppimateriaalien sisällöissä pyritään esteettömyyteen.