HelpDesk muuttanut D-siiven 2. kerrokseen

Tietohallinnon HelpDesk-palvelupiste ja osa tietohallinnon suunnittelijoista Rajakadulla on muuttanut F-siiven tilasta FK14 D-siiven 2. ja 3. kerroksiin remontin vuoksi.

Muutto on tilapäinen ja paluumuuton aikataulusta ilmoitetaan kun se on tiedossa.