Henkilöstön perehdytyskoulutukset sähköpostijärjestelmän vaihdoksesta

Tietohallinto järjestää JAMKin henkilöstölle perehdytyskoulutusta uuden sähköpostijärjestelmän käyttöönotosta/ominaisuuksista. Luentomuotoisia, demoja sisältäviä 3h tilaisuuksia on tarjolla kaikkiaan neljä ja ne ovat sisällöltään identtisiä. Valitse tilaisuuksista haluamasi ja ilmoittaudu koko henkilöstölle lähetetyn Digium-kyselyn avulla (HUOM! Ilmoittautumiset 14.5.2012 mennessä).

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään erillinen vahvistusviesti ilmoittautumisen päätyttyä. Myöhemmin tiedotetaan vielä, jos ja kun tilat eivät täyty kaikkien vaihtoehtojen osalta, jolloin tilaisuuksiin voi osallistua myös ilmoittautumatta (ilmoittautuneilla luonnollisesti etu-oikeus tilojen täyttyessä).

Koulutusten ajankohdat:

Tiivis 3h koulutuspaketti – Ti 29.5. klo 9-12
Tiivis 3h koulutuspaketti – Ti 29.5. klo 13-16
Tiivis 3h koulutuspaketti – Ke 30.5. klo 9-12
Tiivis 3h koulutuspaketti – Ke 30.5. klo 13-16

Koulutuspaikka:

Kaikki tilaisuudet järjestetään Rajakatu 35:ssä, Valjakka-auditoriossa.

Koulutus on tarkoitus myös videoida ja laittaa henkilöstön saataville mahdollisimman pian, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus nähdä se, vaikka ei itse paikalle pääsisikään.