Tietosuojaseloste – Howspace-työtila

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 15.5.2020

1 Rekisterin nimi

Howspace-työtila

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä

Palveluntarjoajan/järjestelmätoimittajan tietosuojaseloste: https://www.howspace.com/privacy-policy

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja tai prosessin omistaja: Projektien vastuuhenkilöt (projektipäällikkö, tutkija tai vast.) Jamkin yksiköissä

Sisällöllinen pääkäyttäjä: Projektien vastuuhenkilöt (projektipäällikkö, tutkija tai vast.) Jamkin yksiköissä

Tekninen pääkäyttäjä: Projektien vastuuhenkilöt (projektipäällikkö, tutkija tai vast.) Jamkin yksiköissä

etunimi.sukunimi@jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Howspace-työtilan käytön mahdollistaminen projekti- ja TKI-toiminnassa.

5 Rekisterin tietosisältö

TKI/Tutkimusprojektin vastaava projektipäällikkö vastaa siitä, että kyselyssä kerättyjä henkilötietoja käsitellään Jamkin henkilötietojen käsittelyohjeen mukaisesti.

Kerättävä tietosisältö:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Muu nimi
  • Sähköposti
  • Valokuva

6 Käsittelyperuste

  • Suostumus: osallistujan suostumus. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä tutkimusprojektin vastaavaan projektipäällikköön
  • Lakisääteinen tehtävä: Projekti- ja TKI-toiminnan toteuttaminen

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteet saadaan henkilöltä itseltään. Työtilaan kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (pakollinen tieto). Käyttäjä valitsee itselleen tunnisteen, joka voi olla oikea nimi tai lempinimi. Käyttäjä voi halutessaan lisätä kuvansa tunnisteeseen.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

Työkalua hallinnoi aina projektin vastaava projektipäällikkö. Projektin vastaava projektipäällikkö vastaa rekisteröidyn asianmukaisesta informoimisesta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Ks. https://www.howspace.com/privacy-policy

Työtila ei sisällä manuaalista aineistoa. Oletuksena käyttäjällä on linkki työtilaan. PIN-koodia käyttämällä voidaan työtilasta tehdä henkilökohtainen. Työtilan tietoja ei siirretä Jamkin järjestelmiin.

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on työtilan ylläpitäjillä (projektin työntekijät). Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työtilan käytön mahdollistaminen.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

TKI/Tutkimusprojektin vastaavalla projektipäälliköllä on velvollisuus suunnitella henkilötietojen käsittely ja säilyttämiskriteerit sekä informoida rekisteröityä tästä.

Henkilötietoja järjestelmässä säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on työtilan käyttäjä. Henkilötiedot hävitetään viimeistään työtilan sulkeutuessa.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.