Howspace-työtila (VerKo-hanke) – Tietosuojaseloste

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 15.5.2020

1 Rekisterin nimi

Howspace-työtila

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

Palveluntarjoajan/järjestelmätoimittajan tietosuojaseloste: https://www.howspace.com/privacy-policy

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja tai prosessin omistaja: Kaisa Malinen, vanhempi tutkija, Hyvinvointiyksikkö

Sisällöllinen pääkäyttäjä: Kaisa Malinen, vanhempi tutkija, Hyvinvointiyksikkö

Tekninen pääkäyttäjä: Jonna Salmijärvi, verkkopedagogiikan suunnittelija, Hyvinvointiyksikkö

etunimi.sukunimi@jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Howspace-työtilan käytön mahdollistaminen TKI-toiminnassa.

5 Rekisterin tietosisältö

TKI/Tutkimusprojektin vastaava projektipäällikkö vastaa siitä, että kyselyssä kerättyjä henkilötietoja käsitellään JAMKin henkilötietojen käsittelyohjeen mukaisesti.

Kerättävä tietosisältö:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Muu nimi
  • Sähköposti
  • Valokuva

6 Käsittelyperuste

  • Suostumus: osallistujan suostumus. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä tutkimusprojektin vastaavaan projektipäällikköön
  • Lakisääteinen tehtävä: TKI-toiminnan toteuttaminen

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteet saadaan henkilöltä itseltään. Työtilaan kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (pakollinen tieto). Käyttäjä valitsee itselleen tunnisteen, joka voi olla oikea nimi tai lempinimi. Käyttäjä voi halutessaan lisätä kuvansa tunnisteeseen.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

Työkalua hallinnoi aina tutkimusprojektin vastaava projektipäällikkö. Tutkimusprojektin vastaava projektipäällikkö vastaa rekisteröidyn asianmukaisesta informoimisesta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Ks. https://www.howspace.com/privacy-policy

Työtila ei sisällä manuaalista aineistoa.

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on työtilan admineilla (tutkimusprojektin työntekijät). Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työtilan käytön mahdollistaminen.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

TKI/Tutkimusprojektin vastaavalla projektipäälliköllä on velvollisuus suunnitella henkilötietojen käsittely ja säilyttämiskriteerit sekä informoida rekisteröityä tästä.

Henkilötietoja järjestelmässä säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on työtilan käyttäjä. Henkilötiedot hävitetään viimeistään työtilan sulkeutuessa.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.