Käyttäjätunnukset ja salasanat

Salasana

Kaikilla Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) opiskelijoilla ja työntekijöillä on käytettävissään henkilökohtainen käyttäjätunnus. Tunnuksen oikeudet eri palveluihin ja käyttöaika määräytyvät kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Käyttäjätunnusta tarvitaan ammattikorkeakoulun tietokoneita käytettäessä: kirjauduttaessa verkkoon, sähköpostiin sekä muihin Jamkin palveluihin.  Yleensä järjestelmiin kirjaudutaan sähköpostiosoitteella, mutta joissakin järjestelmissä voi käyttää myös käyttäjätunnusta. Käyttäjät voivat käyttäjätunnuksellaan kirjautua tietokoneelle kaikkialla Jamkissa. Jamkissa on käytössä myös Unix-järjestelmiä, joihin kirjaudutaan pääsääntöisesti samalla käyttäjätunnuksella kuin muuallekin.

Henkilökunnalla tunnus on voimassa työsopimuksen mukaisesti. Työsopimuksen päätyttyä tunnus lukitaan ja se poistetaan muutaman viikon varoajan jälkeen.

Opiskelijoilla käyttäjätunnus on voimassa opiskelun ajan, jonka jälkeen se lukkiutuu automaattisesti. Käyttäjän käyttäjätunnus, postilaatikko sekä kotihakemisto sisältöineen poistetaan noin kahden viikon varoajan jälkeen pysyvästi. Mikäli opiskelija ilmoittautuu välillä poissaolevaksi, voidaan käyttäjätunnus sulkea siksi aikaa.

Huomioi myös käyttösäännöt

Verkon käyttösäännöissä määritellään käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet. Jokainen opiskelija sitoutuu noudattamaan sääntöjä sekä huolehtimaan osaltaan yleiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista vastaanottaessaan opiskelijapaikan. Mikäli käyttäjä syyllistyy tietojärjestelmien väärinkäytökseen, voidaan häneltä poistaa käyttöoikeudet.

Funet (Finnish University and research NETwork), on suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteinen tietoliikenneverkko. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on Funetin asiakasorganisaatio, joten Jamkin omien käyttösääntöjen lisäksi meitä koskettavat myös Funetin käyttösäännöt.