Etätyöpöydän ja -ohjelmien käyttökatko ohi

Katkon aikana otetaan käyttöön uusi versio Citrix Xendesktop -ympäristöstä.
Muutostyöt aloitetaan klo 9 ja loppumisesta ilmoitetaan helpdeskissä.

Päivitys klo 16.30
Päivitys valmis ja normaalissa käytössä