Käyttösäännöt

Verkon käyttösäännöissä määritellään käyttäjien velvollisuudet ja oikeudet sekä käytönrajoitukset. Lisäksi kuvataan verkon ja tietojärjestelmien väärinkäytön seuraamukset.

JAMK-tietoverkon käyttösäännöt (pdf)

****

Principles for using e-mail and the data network. In addition to this, the these rules describe the consequences of any misuse of the network and data systems.

JAMK Network Usage Rules (pdf)