Tietosuojaseloste – Lukkarikone

Lukkarikone – Tietosuojaseloste

EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 14.12.2020

1 Rekisterin nimi

Lukkarikone

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja: Hallintojohtaja Mikko R. Salminen

Rekisteristä vastaavan prosessin omistaja: Palvelupäällikkö Ulla Mäntylä

Sisällöllinen pääkäyttäjä: Suunnittelija Taru Särkkä
Tekninen pääkäyttäjä: Järjestelmäsuunnittelija Kimmo Hämäläinen
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Opetuksen järjestäminen

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ryhmät: Opiskelijat ja työntekijät

  • Nimi

6 Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on lakisääteinen tehtävä/velvoite ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan JAMKin tietohallinnon käyttäjähallinnosta.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille tahoille. Tietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu toimeksiantosopimuksella.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalisesti kerättävää aineistoa. Kirjautunut käyttäjä näkee opettajatiedon, mutta ainoastaan toteutuksen kautta. Kirjautumaton käyttäjä ei näe, kuka opettaa mitäkin toteutusta. Opettajan nimellä toteutuksia ei voi hakea. Muut käyttäjät eivät näe toisen käyttäjän tallentamia lukujärjestyksiä. Kaikki palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy on sallittu vain ylläpitäjille.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä käyttäjätunnuksen omaavista henkilöistä niin kauan kuin käyttäjä on palvelun käyttäjä. Kirjautumisoikeus järjestelmään lakkaa, kun työsuhde tai opinto-oikeus päättyy.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia eikä päätöksentekoa tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Lisätietoa tietosuojavastaavalta tietosuoja@jamk.fi ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta  JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.