Lyhytkurssijärjestelmän tietosuojaseloste

Lyhytkurssijärjestelmän tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön 5.12.2018/1050.

1 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Sisällölliset pääkäyttäjät: Anne Luukkonen
Tekninen pääkäyttäjä: Kimmo Hämäläinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

3 Rekisterin nimi

Lyhytkurssijärjestelmä

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Henkilötietoja kerätään Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) avoimen ammattikorkeakoulun, täydennys- ja erikoistumiskoulutusten sekä tilauskoulutusten järjestämiseksi. Jamkin verkkotunnuksen luomiseen ja tietojen käsittelyyn Peppi-opintotietojärjestelmässä tarvitaan myös henkilötunnus. Maksullinen koulutus edellyttää myös maksajan (henkilön/työnantajan) yhteystietoja.

Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään kansallisen tietosuojalainsäädännön ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne Jyväskylän ammattikorkeakoulun työntekijät, joille on myönnetty pääsy järjestelmään ja joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

Henkilötiedot tallennetaan järjestelmän henkilörekisteriin. Opiskelun mahdollistamiseksi ne siirretään ohjelmallisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylläpitämään Peppi-opintotietojärjestelmään.

Henkilötiedot hävitetään järjestelmästä sen jälkeen, kun koulutuksesta on kulunut kaksi (2) vuotta. Tietoja voi poistaa vain sisällöllinen pääkäyttäjä.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilö antaa itse ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:

Pakolliset tiedot

 • Nimi
 • Henkilötunnus (niillä, joilla on suomalainen henkilötunnus)
 • Syntymäaika (riittää vain niiltä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta)
 • Kotiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Kotikunta
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Vapaaehtoiset tiedot

 • Sukupuoli
 • Ammatti/ nimike
 • Työnantaja
 • Maa (muu kuin Suomi)
 • Kotimaa

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Lyhytkurssijärjestelmän kautta ilmoittautuvat kirjaavat tietonsa sähköisellä lomakkeella ilmoittautumisen yhteydessä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Järjestelmätoimittaja (Asio-Data Oy) voi tarvittaessa pyynnöstä tarkistaa Lyhytkurssijärjestelmästä, jos jonkun käyttöoikeuksissa on ongelmia. Näiltä henkilöiltä on tiedossa vain nimi ja käyttäjätunnus.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Järjestelmään pääsy on rajattu Jamkissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittämispalvelut, PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittämispalvelut, PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä. Mahdolliset tietojen käsittelemistä koskevat kiellot pyydetään lähettämään kirjallisesti osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittämispalvelut, PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.

Päivitetty 10.1.2022

Palaa takaisin ilmoittautumaan