Muutoksia tulostusrajoituksiin!

JAMKin tulostusjärjestelmässä on tällä hetkellä yhteensä 165 tulostinta, joita käyttää noin 12 000 käyttäjää. Yhden vuoden (05/2010-05/2011) seurantajaksolla on tulostettu yhteensä 3 544 273 sivua, eli lähes 10 000 sivua joka ikinen päivä.

Vihreissä arvoissa laskettuna tuo on kokonaisuutena kutakuinkin sama kuin olisi kulutettu 41.5 puuta, tuotettu 15 007 kg hiilidioksidia, tai poltettu 944 878 tuntia 60W lamppua. Paperia kuljetetaan yksiköihin kuorma-autolasteittain ja pelkkien mustekasettien hinnalla voisi ostaa talon joka vuosi.

Näitä lukuja pähkäillessä Tietohallinto, opiskelijayhdistys JAMKO ja opintotoimisto ovat tulleet lopputulokseen, että tulostuskustannuksia on syytä madaltaa tavalla tai toisella. Kokonaan paperittomaksi JAMKia ei voida muuttaa hetkessä, mutta ohjaamalla opiskelijoita ja henkilöstöä oikeaan suuntaan tiedotuksella, sekä opiskelijoiden kohdalla myös tulostusmääriä rajoittamalla, voitaneen vähitellen päätyä järkeviin lukemiin.

Opiskelijoiden nykyiset melko vapaat tulostusrajoitukset ovat peräisin ajalta ennen Windows 7 -siirtymää, jolloin ei ollut mahdollista luoda automatiikkaa tulostuskrediittien käsittelyyn. Nykyisellä tulostusjärjestelmällä voidaan luoda huomattavasti joustavampia ja monipuolisempia sääntöjä.

1.8.2011 lähtien opiskelijoiden tulostusrajoitukset tulevat olemaan seuraavat:

– Jokainen opiskelijatunnus saa oletuksena 200 krediittiä
– Joka kuukauden 1. päivä krediittejä lisätään tilille automaattisesti 40 kpl
– Krediittejä voi kerryttää itselleen toimimalla säästeliäästi, mutta maksimissaan niitä voi olla käytettävissä 400kpl

Mikäli nämä määrät eivät riitä, voi jokainen ostaa lisää krediittejä JAMKin kirjastoista hintaan 3snt / kpl.

Sivujen veloitukset:
Yhden sivun A4 mustavalkotulostus = 1 krediitti
Yhden sivun A3 mustavalkotulostus = 2 krediittiä
Yhden sivun A4 väritulostus = 10 krediittiä
Yhden sivun A3 väritulostus = 20 krediittiä

Oman tulostusmäärän ja tulostushistorian tarkistaminen onnistuu kirjautumalla tulostushallintapalveluun (tällä hetkellä käytettävissä vain JAMKin sisäverkossa).

Vikailmoitukset, yhteydenotot ja yleiset ohjeet JAMKin tietojärjestelmien käytöstä –> Helpdesk