Ongelmia Optimassa – opiskelijoita on pudonnut työtiloista

Pepin käyttöönoton jälkeen muutamia käyttäjiä on pudonnut pois Optima-työtiloista. Tällaisista tapauksista tulee tehdä tukipyyntö osoitteessa helpdesk.jamk.fi. Kerro tukipyynnössä pudonneiden opiskelijoiden nimet ja käyttäjätunnukset sekä työtila, jos opiskelijat ovat pudonneet.

Sellaisilla opiskelijoilla, joilla on ollut useampi käyttäjätunnus, on saattanut työtiloja siirtyä toiselle tunnukselle. Jos opiskelija ei näe työtilaa, ja hänellä on useampi tunnus, pyydä opiskelijaa kirjautumaan toisella tunnuksella. Jos opiskelija ei löydä työtiloja tunnuksillaan, tehkää tukipyyntö helpdesk.jamk.fi. Lisätkää tukipyyntöön opiskelijan käyttäjätunnus ja puuttuvat työtilat.