Tietosuojaseloste – Rekrytointijärjestelmä

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 13.2.2019

Rekrytointijärjestelmän työnhakijarekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja: Hallintojohtaja Mikko R. Salminen    Prosessin omistaja: Henkilöstöpäällikkö Annukka Akselin
Sisällölliset pääkäyttäjät: Henkilöstösihteeri Susanna Konu
Tekninen pääkäyttäjä: Järjestelmäsuunnittelija Mika Oksanen
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • työhakemusten käsittely
 • analysointi ja tilastointi

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilö antaa itse seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Osoite
 • Kotikunta
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus
 • Sukupuoli
 • Työkokemus
 • Koulutustieto
 • Kielitaito
 • CV:ssä annetut tiedot
 • Valokuva

6 Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä pääkäyttäjään.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan hakijalta itseltään sähköisellä lomakkeella.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille tahoille eikä rekisterin henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu toimeksiantosopimuksella.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei tule sisältämään manuaalisesti kerättävää aineistoa.

Järjestelmään pääsy on rajattu JAMKissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Kaikki palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy sallitaan vain ylläpitäjille.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia ei tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.