Sähköinen asiointi Elmo-työpöydän teknisen vian aikana – vika korjattu

ELMO-työpöydässä on tekninen vika, eikä asiointi ole sen kautta tällä hetkellä mahdollista.

Lomakkeita voi käyttää oheiselle sivulle koottujen linkkien kautta normaalisti sen aikaa, kun vikaa ELMO-työpöydällä korjataan:
https://intra.jamk.fi/opiskelijat/Sivut/sahkoinenasiointi.aspx