Sähköpostijärjestelmä vaihtuu

JAMKissa on käytetty organisaation alkumetreiltä lähtien sähköposti -ja työryhmäsovelluksena Novell Groupwisea, joka on edelleen erittäin kustannustehokas järjestelmä, mutta joka ei kuitenkaan ole viime vuosina kehittynyt nykypäivän yritysjärjestelmissä vaadittavien ominaisuuksien suhteen riittävällä tavalla. Lisäksi JAMKin tietohallinto on parin viime vuoden aikana päivittänyt/vaihtanut alustajärjestelmät kokonaisuutena yhtenäisemmiksi, joka tuo kustannustehokkuutta helpottuneen ja yhtenäisemmän hallinnan, sekä kevyemmän lisenssirakenteen kautta. Mm. näiden syiden vuoksi tietohallinto on tehnyt esiselvityksen eri toimijoiden näkökulmista ja sen perusteella sähköpostijärjestelmä tullaan vaihtamaan vuoden 2012 aikana henkilöstön osalta Microsoft Exchange 2010:een ja opiskelijoiden osalta tullaan hyödyntämään Microsoftin Office365-pilvipalveluita. Muutos on hyväksytty JAMKin johtoryhmässä.

Tarkemmasta aikataulusta, käyttäjiltä mahdollisesti vaadittavista toimenpiteistä ja tarjottavista koulutuksista tiedotetaan myöhemmin erikseen. Lähtökohta on, että tietohallinto pyrkii automatisoimaan muutoksen mahdollisimman pitkälle ja käyttäjien harteille jää lähinnä oman postilaatikon siivous ja mahdollisiin perehdytyskoulutuksiin osallistuminen.

Tässä listattuna muutamia muutoksen mukanaan tuomia parannuksia käyttäjien näkökulmasta:

  • Eri järjestelmien/sovellusten välinen yhteensopivuus ja sitä kautta henkilöstön parempi tuottavuus (Office <-> Sharepoint (Elmo) <-> Exchange <-> AD-hakemistopalvelu <-> Lync-viestintäjärjestelmä)
  • Paremmin tuettu ja yleisten kokemusten mukaan paremmin toimiva mobiililaitesynkronointi
  • Aiempaa modernimpi ja JAMKin sekä tietohallinnon strategiaan paremmin soveltuva alusta
  • Helppokäyttöisempi varmistus -ja arkistointitoiminnallisuus
  • Ainakin teoriassa intuitiivisempi ja huomattavasti yleisempi loppukäyttäjien käyttöliittymä (Exchange on defacto-standardi yritysten sähköpostijärjestelmissä)
  • Integroitu roskaposti/virustorjunta
  • Tietoturvaa lisäävä ja tietoliikennekuormaa tasaava järjestelmä, joka helpottaa ja yksinkertaistaa käyttäjien pääsyä järjestelmään eri menetelmiä käyttäen, käytännössä mistä tahansa
  • Opiskelijoiden sähköpostien osalta pilvipalvelu säästää laitteistoon ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia ja tuo varmuutta järjestelmän saavutettavuuteen.
  • Opiskelijat saavat JAMKin kustantamana Office 365:n myötä omaan käyttöönsä useita MS:n verkkosovelluksia (Office, Sharepoint, Lync, Exchange jne). Kampuksilla käytetään toki jatkossakin perinteisiä työasemasovelluksia. Lisätietoja Office 365:stä täältä

Lisätietoa muutoksesta