Tietosuojaseloste – Splashtop

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 4.6.2020

1 Rekisterin nimi

Splashtop

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

Palveluntarjoajan/järjestelmätoimittajan tietosuojaseloste (linkki)

https://www.splashtop.com/privacy

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaavan johtaja tai prosessin omistaja: Jari Virtanen, ICT-päällikkö, ICT-palvelut

Sisällöllinen pääkäyttäjä: Sami Harolin, järjestelmäsuunnittelija, ICT-palvelut

Tekninen pääkäyttäjä: Sami Harolin

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

JAMKin henkilöstön käyttöoikeudet ja kulunvalvonta.

5 Rekisterin tietosisältö

Vastuutaho vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään JAMKin henkilötietojen käsittelyohjeen mukaisesti.

Kerättävä tietosisältö:

  • Sähköpostiosoitteet
  • IP-osoitteet

6 Käsittelyperuste

  • Lakisääteinen tehtävä ja velvoite (henkilökunta)

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteet saadaan JAMKin tietojärjestelmistä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on Splashtop-ylläpitäjillä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Splashtopin käytön mahdollistaminen.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja järjestelmässä säilytetään niin kauan kuin työntekijä on JAMKin henkilöstöä. Henkilötiedot hävitetään viimeistään työsuhteen päättyessä.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.