Tietosuoja

Tietosuoja on meille tärkeä ja haluammekin osoittaa, miten ja minkälaisten tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsittelemme. Tutustu JAMKin tietosuojalausekkeeseen!

Ohjeet

Väärinkäyttötapaukset ja häiriötilanteet

Väärinkäyttötapauksissa ilmoitus tehdään tietoverkkojen ylläpitohenkilöstölle HelpDeskin palvelupyynnön kautta. Tämän jälkeen prosessi etenee tietoverkon käyttösäännön kohdan 7 mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja tietosuojaselosteet

Tietoa rekisteröidyn tarkastusoikeudesta sekä tietosuojaselosteet löytyvät kootusti kohdasta Tietosuojaselosteet

Tietosuojavastaava

Mirja Nojonen
Suunnittelija, Administrative Planner
tietosuoja@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu | JAMK University of Applied Sciences
ICT-palvelut
PL 207
FI-40101 Jyväskylä, Finland