Tietosuoja

Tietosuoja on meille tärkeä ja haluammekin osoittaa, miten ja minkälaisten tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsittelemme. Tutustu JAMKin tietosuojalausekkeeseen!

Ohjeet

Väärinkäyttötapaukset ja häiriötilanteet

Väärinkäyttötapauksissa ilmoitus tehdään tietoverkkojen ylläpitohenkilöstölle HelpDeskin palvelupyynnön kautta. Tämän jälkeen prosessi etenee JAMKin tietoverkon käyttösäännön  ja JAMKin tietosuojapolitiikan (ELMO intra, vaatii kirjautumisen) mukaisesti.

Tietosuojaselosteet ja tarkastusoikeus

Tietosuojaselosteet löytyvät kootusti kohdasta Tietosuojaselosteet. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.

Tietosuojavastaava

Mirja Nojonen
Asiantuntija, tietosuojavastaava/Specialist, DPO
tietosuoja@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu | JAMK University of Applied Sciences
ICT-palvelut
PL 207
FI-40101 Jyväskylä, Finland