Tietosuojaseloste – Budjetointijärjestelmä

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 30.9.2022

1 Rekisterin nimi

Budjetointijärjestelmä

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

Palveluntarjoajan/järjestelmätoimittajan tietosuojaseloste

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja tai prosessin omistaja
NimikeController
Yksikkö/TukipalveluKOPA/talouspalvelut
Sisällöllinen pääkäyttäjä
NimikeController
Yksikkö/TukipalveluKOPA/talouspalvelut
Tekninen pääkäyttäjä
NimikeController
Yksikkö/TukipalveluKOPA/talouspalvelut

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään budjetointiin liittyen.

5 Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilötietoja käsitellään Jamkin henkilötietojen käsittelyohjeen mukaisesti.

Rekisteröityjen ryhmät: Jamkin työntekijät

Henkilötietoina rekisteriin voidaan tallentaa

– Nimi

-Yksikkö

-Kustannuspaikka, toiminto

-Toiminimike

-Esimies

-Henkilönumero

-Palkkatieto

6 Käsittelyperuste

Jamkilla on oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä, koska käsittely on tarpeen lakisääteisen tehtävän ja velvoitteen vuoksi. Budjetointi edellyttää rekisterin olemassaoloa.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Palkkajärjestelmä Personec F.K/F2

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ja/tai kansainvälisille järjestöille.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinkäsittelijä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Aineistoja saa käsitellä vain budjetointijärjestelmän pääkäyttäjät (4) sekä rajatuilla käyttöoikeuksilla budjetoijat (esihenkilöt, projektisihteerit).

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tiedot säilytetään 1 vuosi kerrallaan järjestelmässä, kunnes sinne ladataan uutta budjetointikierrosta varten uudet vastaavat tiedot.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Tietosuoja Jamkissa-sivulla.