Tietosuojaseloste – Julkaisutietojen tallennuspalvelut JUSTUS

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 26.11.2018

1 Rekisterin nimi

Julkaisutietojen tallennuspalvelu – JUSTUS

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Teemu Makkonen, kirjastonjohtaja
Puh. 040 59 46587
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön julkaisutilaston kerääminen ja toimittaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun josta tietoa toimitetaan Juuliin sekä korkeakoulun omiin tilastoihin ja raportteihin. Justus-tiedonkeruu koskee kirjoitettuja julkaisuja (OKM:n julkaisutyypit A-E ja G, Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja)

5 Rekisterin tietosisältö

Järjestelmässä käsitellään julkaisujen tekijätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely – JUSTUS palvelukuvaus )

  • Tekijän etu- ja sukunimi
  • Organisaatiotieto, tekijän tulosyksikkö
  • ORCID- tutkijatunniste (ei pakollinen tieto)

Justuksessa ei voi muokata omaa profiiliaan ja siihen liittyviä tietoja.

6 Käsittelyperuste

Lakisääteinen tehtävä/velvoite.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan joko henkilöltä itseltään tai  toisen henkilön ilmoittamanat. Kirjaston henkilöstö täyttää tietoja ilmoituksen tai muun seurannan perusteella.

Justuksessa voidaan hakea julkaisutietoja CrossRef-tietokannasta DOI-tunnisteella ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta julkaisun nimellä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama JUSTUS – julkaisutietojen tallennuspalvelu mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja niiden tallentamisen automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää korkeakoulujen julkaisutiedot VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja korkeakoulujen ohjauksessa, OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. VIRTA-julkaisutietopalvelun tarkoitus on julkaisutietojen hyödyntäminen erilaisissa tutkijoille tarjottavissa palveluissa ja prosesseissa, esimerkiksi tutkimusrahoittajien hakemus- ja raportointipalveluissa ja muissa tutkijan käyttämissä sähköisissä palveluissa. Valtakunnallinen tietovaranto VIRTA – > Vipunen, Juuli, ORCID- tutkijatunniste

JAMKin sisäinen raportointi: Julkaisupalkkion maksatus tapahtuu Justuksen rekisterin raportin perusteella, johon kootaan tieto julkaisijan julkaisumääristä julkaisutyypeittäin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisteri ei tule sisältämään manuaalisesti kerättävää aineistoa

B ATK:lle talletetut tiedot

Kirjasto laatii ja ylläpitää henkilöstölle laaditut ohjeet. Ohjeet kirjaston intra-sivustolla.

Käyttäjätunnus edellyttää käyttäjän työsähköpostin rekisteröimistä Eduuni-palveluun. Käyttö HAKA-tunnistuksella.

CSC -Tieteen tietotekniikan keskus Oy on velvollinen huolehtimaan valtakunnallisesti keskitetyn Justus-palvelun asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä Tilaajan lukuun. Justus-palvelussa ei ole otettu vielä kantaa siihen, kuinka kauan tieto säilyy ko palvelussa sen siirryttyä VIRTA-palveluun.

10 Tietojen säilyttäminen

Justus-palvelussa ei ole otettu vielä kantaa siihen, kuinka kauan tieto säilyy ko palvelussa sen siirryttyä VIRTA-palveluun.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöstön itse rekisteriin syöttämät tiedot voi tarkastaa kirjautumalla palveluun voimassa olevilla verkkotunnuksilla. Hyväksyt julkaisut voi nähdä julkisessa Juuli-palvelussa.