Tietosuojaseloste – Varainhankinnan lahjoittajarekisteri

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 8.2.2018

1 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Hallintojohtaja Mikko Salminen
PL 207, 40101 Jyväskylä
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

Puhelinvaihde: +358 20 743 8100

3 Rekisterin nimi

Varainhankinnan lahjoittajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä Opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat tiedot Jyväskylän ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjassa lahjoittaneista. (OKM ohje OKM/2/500/2017).

5 Rekisterin tietosisältö

  • Henkilötunnus
  • Sukunimi
  • Etunimi
  • Organisaation nimi
  • Y-tunnus
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Lahjoituksen summa euroina

6 Käsittelyperuste

Tietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoululakiin, rahankeräyslakiin (255/2006) ja valtioneuvoston asetukseen rahankeräyksistä (503/2006).

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Lahjoittajien tiedot kerätään sähköisen lahjoituslomakkeen ja paperisen lahjakirjan kautta.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan verottajalle, opetusministeriölle sekä poliisihallitukselle. Tietojen luovutus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön varainhankinnan ohjeistukseen (OKM/2/500/2017) ja rahankeräyslakiin (255/2006). Tietoja luovutetaan raportoinnin yhteydessä em. tahoille.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Lahjoittajan tiedot kerätään suojatulla verkkolomakkeella, jolla kerätyt tiedot säilytetään JAMKin omalla palvelimella. Tiedot siirretään lomakkeelta lahjakirjalle. Lahjakirja toimitetaan lahjoittajalle paperisena.

Järjestelmään pääsy on rajattu JAMKissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet päättyvät henkilön työsuhteen päätyttyä ja siirtyessä toisiin tehtäviin. Järjestelmään ei myönnetä ulkopuolisia käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa ja varmenteet tiedoista otetaan säännönmukaisesti.

10 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.