Tietosuojaseloste – WordPress

EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 21.2.2018

1 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

Järjestelmätoimittajan tietosuojaseloste

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Sisällölliset pääkäyttäjät:

 • Oppimateriaalit: Mari Varonen +358407735285   etunimi.sukunimi[a]jamk.fi
 • Blogit: Nina Viertorinne +358503464364 etunimi.sukunimi[a]jamk.fi
 • HelpDesk: etunimi.sukunimi[a]jamk.fi
 • Verkkolehdet: Hanna Räisänen +35840 865 0801,  Pekka Salminen +35840 594 6327, Teemu Makkonen +35840 594 6587 etunimi.sukunimi[a]jamk.fi
 • Biotalouskampus: Tanja Minkkinen +358400583455 etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

Tekniset pääkäyttäjät:

 • Kimmo Hämäläinen +358405153442 etunimi.sukunimi[a]jamk.fi
 • Terhi Taanonen +358408216280 etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

3 Rekisterin nimi

WordPress-julkaisualusta

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröitynyt käyttäjä voi julkaista artikkeleita ja sivuja WordPress-julkaisualustalla. Osa sivustoista vaatii kirjautumisen. Osassa sivustoista on mahdollista kommentoida sivuja ja artikkeleita nimettömästi.

5 Rekisterin tietosisältö

Järjestelmä sisältää tiedot rekisteröityneistä käyttäjistä (opiskelijoista, henkilökunnasta ja rekisteröityneistä käyttäjistä)

 • käyttäjätunnus
 • käyttäjän nimi
 • sähköpostiosoite
 • tekstit, kuvat ja kommentit

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityneiden käyttäjien tiedot haetaan käyttäjätunnuksella AD-järjestelmästä. Pääkäyttäjä aktivoi käyttäjätunnukset.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B ATK:lle talletetut tiedot

Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana. Käyttäjätunnuksen perusteella määräytyvät heidän oikeutensa nähdä ja tehdä muutoksia tietosisältöön.

9 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä riittävän yksilöidysti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys varmistetaan. Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tietosuojavastaava Postiosoite PL 207, 40101 Jyväskylä. Käyntiosoite Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä, puh. +358 20 743 8100.