Tietosuojaselosteet

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sääntelee henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja koskee sekä julkisia että salassa pidettäviä henkilötietoja, joita saa käsitellä vain laissa säädetyin edellytyksin.

Tietosuoja on meille tärkeä ja Jamk haluaa osoittaa, miten ja minkälaisten tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsittelemme. Jokaisesta hankittavasta palvelusta tai järjestelmästä, jossa käsitellään henkilötietoja laaditaan tietosuojaseloste, jossa informoidaan henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Jamkin yleinen tietosuojailmoitus löytyy täältä. Sivustolta löydät tietoa myös rekisteröidyn oikeuksista.

Yleishallinto

Henkilöstöpalvelut

Talouspalvelut

Kirjasto

Opiskelija – Opetus

Sidosryhmät

TKI-hankkeet (mikäli hankesivustoa ei ole käytössä)

Turvallisuus

Muut palvelut

Muiden toimijoiden laatimat selosteet