Tietoturva ja tietosuoja

Väärinkäyttötapauksissa ilmoitus tehdään tietoverkkojen ylläpitohenkilöstölle palvelupyynnön kautta. Tämän jälkeen prosessi etenee tietoverkon käyttösäännön kohdan 7 mukaisesti.

 

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet löytyvät kootusti ELMO-intrasta tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksen yhteydestä kohdasta Tietosuojaselosteet. Lisätietoa rekisteröidyn tarkastusoikeudesta Tietosuojavaltuutetun sivustolla.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Tietosuojavaltuutetun lomake)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Tietosuojavaltuutetun lomake)