Tilamyynnin asiakasrekisteri – Tietosuojaseloste

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 23.1.2019, 11.12.2020

1 Rekisterin nimi

Tilamyynnin asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

PL 207, 40101 Jyväskylä

+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

  • Rekisteristä vastaavan johtaja: Hallintojohtaja
  • Prosessista vastaava: Palvelupäällikkö
  • Sisällöllinen pääkäyttäjä: Taru Särkkä
  • Tekninen pääkäyttäjä: Kimmo Hämäläinen

etunimi.sukunimi@jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ammattikorkeakoulun maksullisen tilamyynnin tilavarauksen järjestämiseksi sekä laskutusta varten.

5 Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Organisaatio

6 Käsittelyperuste

Sopimus. Kun rekisteröity on osapuolena sopimuksessa, hänen henkilötietojaan saa käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Henkilötietojen käsittely on rajattu JAMKissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Kaikki palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy sallitaan vain ylläpitäjille.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Tiedot asiakasrekisteristä hävitetään, kun varauksesta on kulunut kaksi (2) vuotta. Tietoja voi poistaa vain sisällöllinen pääkäyttäjä.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.