Valokuvamallirekisteri/Model register (photographing) – Tietosuojaseloste/Privacy Statement

Valokuvamallirekisteri – Tietosuojaseloste

EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 14.5.2020

1 Rekisterin nimi

Valokuvamallirekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja: Hallintojohtaja Mikko R. Salminen

Rekisteristä vastaavan prosessin omistaja: Markkinointipäällikkö Heli Toivola

Sisällölliset pääkäyttäjät: Markkinointipalvelut
Tekninen pääkäyttäjä: ICT-palvelut

etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

 JAMKin markkinointi, henkilöiden ilmoittautuminen valokuvausmalliksi

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ryhmät: JAMKin valokuvamallit

Kerätään pakolliset tiedot

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Valokuva

6 Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiltä itseltään

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin henkilötietojen käsittely on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella Kari Media Group Oy:n väliaikaiseen tietokantaan, jonka jälkeen ne siirretään Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n rekisteriin. Siirron jälkeen henkilötiedot tuhotaan väliaikaisesta tietokannasta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla (henkilökohtainen tunnus, salasana) ja laitteiden fyysisellä suojauksella. Oikeudet nähdä ja tehdä muutoksia tietosisältöön määräytyvät käyttäjätunnuksen ja siihen liitetyn roolin perusteella. Työntekijöillä on oikeus nähdä/muokata vain sellaisia tietoja, joita he työtehtävissään tarvitsevat. Järjestelmän käyttöoikeus poistetaan henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakastiedon järjestelmässä jatkokäyttöä varten (kuvaukset).

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia eikä päätöksentekoa ei tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Lisätietoa tietosuojasta, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.

 

Model register (photographing) – Privacy Statement

GDPR (2016/679)

1 Name of the register

Model register (photographing)

2 Controller

JAMK University of Applied Sciences
P.O. Box 207
FI-40101 Jyväskylä, Finland
+358 20 743 8100

3 Contact person in matters concerning the register, contact information during office hours

Director in charge of the register: Director of Administration Mikko R. Salminen

Responsible for the process and contact person: Marketing Manager Heli Toivola
firstname.surename[a]jamk.fi

4 Purpose of the processing of personal data

JAMK University of Applied Sciences/Marketing is using the data for photographing purposes.

5 Data contents of the register

The register contains the following data:

Compulsory information:

  • Name
  • e-mail
  • Phone number
  • Photograph

6 Legal bases for processing personal data

Legal bases for processing personal data is the consent of the data subject and a contract. Consent can be cancelled by contacting the main users.

7 Regular information sources

Information is gathered from the person in the registration.

8 Regular information disclose and information transfer outside the EU or the European Economic Area

No outside parties have access to the information in this register.

Information is not regularly rendered to third parties. Data is not transmitted outside the EU or EEA, or international organizations.

9 Register protection principles

The register does not contain manually collected material.

Access to the system is limited at JAMK to specific persons and is determined by their working duties. The use of the system requires a user ID and a password.

All servers are located in a locked location and access is monitored. Servers are only allowed for administrators.

10 Retention period or criteria for determining

The information is stored for photographing purposes for an indefinite period or until the data subject withdraws his or her consent.

11 Automatic decision-making/profiling

Automated profiling related to personal data is not conducted.

12 Rights of the Data Subject

Read more information about the JAMK’s Privacy Policy, Data Protection Officer and the rights of the data subject and their implementation.