Valokuvamallirekisteri – Tietosuojaseloste

EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 14.5.2020

1 Rekisterin nimi

Valokuvamallirekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja: Hallintojohtaja Mikko R. Salminen

Rekisteristä vastaavan prosessin omistaja: Markkinointipäällikkö Heli Toivola

Sisällölliset pääkäyttäjät: Markkinointipalvelut
Tekninen pääkäyttäjä: ICT-palvelut

etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

 JAMKin markkinointi, henkilöiden ilmoittautuminen valokuvausmalliksi

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ryhmät: JAMKin valokuvamallit

Kerätään pakolliset tiedot

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Valokuva

6 Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on suostumus.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiltä itseltään

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin henkilötietojen käsittely on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella Kari Media Group Oy:n väliaikaiseen tietokantaan, jonka jälkeen ne siirretään Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n rekisteriin. Siirron jälkeen henkilötiedot tuhotaan väliaikaisesta tietokannasta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla (henkilökohtainen tunnus, salasana) ja laitteiden fyysisellä suojauksella. Oikeudet nähdä ja tehdä muutoksia tietosisältöön määräytyvät käyttäjätunnuksen ja siihen liitetyn roolin perusteella. Työntekijöillä on oikeus nähdä/muokata vain sellaisia tietoja, joita he työtehtävissään tarvitsevat. Järjestelmän käyttöoikeus poistetaan henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakastiedon järjestelmässä jatkokäyttöä varten (kuvaukset).

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia eikä päätöksentekoa ei tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Lisätietoa tietosuojasta, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.