Verkkokauppa – Tietosuojaseloste

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty: 11.2.2019

1 Rekisterin nimi

Verkkokauppa (pilotti)

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja: Hallintojohtaja Mikko R Salminen

Prosessin omistaja: Markkinointipäällikkö Heli Toivola
Sisällölliset pääkäyttäjät: Markkinointisuunnittelija Nina Viertorinne
Tekninen pääkäyttäjä: Järjestelmäsuunnittelija Mika Oksanen
etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Avoimen AMK:n koulutusmyynti ja opintoihin ilmoittautuminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilö antaa itse seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Syntymäaika 
  • Osoite
  • Kotikunta
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Toiminimike
  • Koulutustieto

6 Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimus ja rekisteröidyn suostumus. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä pääkäyttäjään.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tietonsa sähköisellä lomakkeella ostotapahtuman yhteydessä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ilmoittautuneen tiedot siirretään ammattikorkeakoulun opiskelijarekisteriin.

Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella. Verkkopalveluiden toimittaja käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjä lukuun.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei tule sisältämään manuaalisesti kerättävää aineistoa.

Järjestelmään pääsy on rajattu JAMKissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Kaikki palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy sallitaan vain ylläpitäjille.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Opiskelun mahdollistamiseksi henkilötiedot siirretään Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylläpitämään opintotietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään JAMKin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Virta- opintotietopalvelussa tietoja säilytetään pysyvästi. JAMK säilyttää pysyvästi sähköisesti opintorekisteriin liittyvät tiedot (Kansallisarkiston päätös AL/20757/07.01.01.03.02/2016).

Verkkokaupassa henkilötiedot säilytetään pilotoinnin ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia ei tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.