Yleiskäyttöisen Linux/Unix palvelimen (batman.jamk.fi) toiminta päättyy 1.2.2017

JAMK:n yleiskäyttöisen Linux/Unix palvelimen (batman.jamk.fi) toiminta päättyy 1.2.2017.

Palvelu on aloittanut toimintansa vuonna 1996, Jyväskylän Teknillisen Oppilaitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan sähköposti- ja WWW-palvelimena.

Palvelu on jäänyt osin tarpeettomaksi uusien palveluiden rinnalla ja käyttöaste on viime vuosina laskenut lähes nollaan.

Nykyisiä palvelun käyttäjiä pyydetään siirtämään tiedostonsa talteen ennen palvelun alasajoa 1.2.2017.